Przykład grafiki rastrowej, projektant: Piotr Michalski

fotografia i filmowanie Warszawa


powrót